วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

กลุ่มประเภทของปลาคาร์ฟ

การแบ่งปลาคาร์พ ออกเป็นกลุ่มๆ 4 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 - กลุ่มปลาคาร์พมีเกล็ด 

โคฮากุ

ปลามีเกล็ดหรือปลาคาร์พที่คุ้นกันอยู่ทั่วไป เรียกแบบญี่ปุ่นว่า wagoi -- วากอย

กลุ่มที่ 2 กลุ่มปลาคาร์พไม่มีเกล็ด หรือมีเกล็ดบางส่วน 

โชว่าดอยซ์ ซูซุย
 
เช่นที่หลังหรือข้างตัว แบบนี้ เรียกปลาดอยช์ Doitsu ที่แปลว่า "เยอรมัน" นั่นแหละครับ
เป็นสายที่ปลาคาร์พ(Koi) ญี่ปุ่น ผสมกับปลาคาร์พจากเยอรมัน ที่ติดมากับเรื่อขนส่งสินค้า สมัยนู้น
การเดินทางข้ามทวีปด้วยเรือใช้เวลานานมาก ยิ่งเมื่อร้อยปีที่แล้ว นานนนนนนนน
ในเรือจึงต้องขนสัตว์เป็น เช่น ไก่(และไข่) ปลา เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารระหว่างรอนแรมข้ามทวีป
ว่ากันว่า ครั้งกระโน้น มีปลาคาร์พเยอรมัน เหลือ4ตัว จึงถูกนำมาปล่อยในแหล่งน้ำที่ญี่ปุ่น
หลังจากนั้น มีการผสมพันธุ์ ข้ามไปมากับปลาท้องถิ่น ได้ปลาเพิ่มอีกหลายสายพันธุ์

เวลาเรียกชื่อ เรียก ???ด๊อยช์ ต่อท้ายเอาดื้อๆ เช่น โคฮากุด๊อยช์ ซันเก้ด๊อยช์ โอชิบะด๊อยช์
มียกเว้นอยู่บ้างเช่นอาซากิดอยสุ เรียก ชูซุย (Shusui) , มัทซึกาวะบาเกะด๊อยสุ (Matsukawabake) เรียกคุมองริว (Kumonryu)

กลุ่มที่ 3 กลุ่มปลาคาร์พที่มีเกล็ดแวววาว (กินริน)

โชว่า กินริน
คือเป็นพวกที่มีเกล็ดแวววาว เหมือนกับ กระจกสะท้อนแสง หรือซีดีที่ท้ายช้างแบบนั้น
เกล็ดเงา ที่ว่านี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นทั้งตัว แต่ต้องเป็นระเบียบ เป็นแถวเป็นแนว จึงจะถือว่าดี

พวกนี้เรียก คิน กินริน , Kin Ginrin kinแปลว่าทอง ginแปลว่าเงิน
เรียกสั้นๆ ว่า กินริน
เกล็ดกินริน มีหลายแบบ ไว้ค่อยว่ากันนะครับ

เวลาเรียกชื่อ เรียก ???กินริน ต่อท้ายเอาดื้อๆ เช่น โคฮากุกินริน ซันเก้กินริน ชิโร่อุทซึริกินริน

กลุ่มที่ 4 กลุ่มปลาคาร์พผิวเงา

โอกอน

ก่อนนี้ เราว่ากันด้วยเรื่อง มีเกล็ด ไม่มีเกล็ด มีเกล็ด สะท้อนแสง
กลุ่มที่ 4 นี้ คือ พวกผิวเงา มันวาว มีทั้งแบบมีเกล็ดและ ไม่มีเกล็ด

พวกนี้ เรียกแยกไปตามสายพันธุ์และลักษณะ
สายพันธุ์หลัก คือ โอกอน ที่แตกย่อยไปเป็น โอกอน(เหลืองเงา) , แพลทตินั่มโอกอน(ขาวเงา) , ฮิโอกอน(แดงเงา)
นอกจากนั้น ยังก่อเกิดสายพันธุ์ใหม่ๆ อีกมาก เช่น ฮาริวาเก้ คุจากุ
แต่ถ้าไปอยู่บนสายที่คุ้นเคยจะเรียกซ้อนชื่อเข้าไปอีกที
อย่าเพิ่งสับสน อ่านไปเล่นๆก่อน
โคฮากุ --> ซากุระโอกอน
ซันเก้ --> ยามาโตะนิชิกิ
โชว่า --> คินโชว่า
ชิโร่อุทซึริ -->  กินชิโร่อุทซึริ
มัทซึบะ --> กินมัทซึบะ
พวกนี้ มีทั้งแบบมีเกล็ด ไม่มีเกล็ดนะครับ